Známka Váha
1
2
3

Pro výpočet váženého průměru zadejte známky do kalkulačky

Speciální znaky - známky jsou někdy doplněny o znaky, klasickým příkladem je známka 1-. Kalkulačka znaky automaticky nahradí za číselnou hodnotu (1.5)

Procenta - 90% zadávejte jako 90

Písmena - vysoké školy používají ke známkování písmena, ty jsou automaticky nahrazeny za číselnou hodnotu A (1), B (1,5), C (2), D (2,5), E (3), F (4)

Hromadný import (mód Bakaláři, Škola OnLine) - zkopíruj řádek známek a vlož jej do prvního pole v tabulce pro známky, stejně to udělejte i u vah. Hromadné vkládání podporuje jakýkoliv seznam čísel oddělených mezerou

Výpočet průměru na dosah ruky

Stáhni si aplikaci Průměr známek na všechna svá zařízení!

Chceš jednoduchý a efektivní nástroj jak si vypočítat vážený nebo aritmetický průměr? S naší aplikací Průměr známek budeš mít výpočty stále po ruce. Stáhni si ji jako progresivní webovou aplikaci na jakékoliv zařízení budeš chtít. Takto stažená aplikace nepotřebuje internet, takže funguje i offline.

Stáhnout pro Android
Stáhnout pro iOS a macOS z App Store
Výpočet váženého průměru

Jak vypočítat vážený průměr známek?

K výpočtu váženého průměru známek je nutné mít k dispozici hodnoty jednotlivých známek a odpovídající váhy pro každou známku. Pokud chceš vypočítat vážený průměr, je samořezjmě nejpohodlnější použít naši kalkulačku s váhou. Pro manuální výpočet postupuj následovně:

 1. 1. Ujistěte se, že máte k dispozici hodnoty a odpovídající váhy pro každou známku.
 2. 2. Vynásobte každou hodnotu známky odpovídající váhou.
 3. 3. Sečtěte všechny výsledné součiny.
 4. 4. Sečtěte všechny váhy.
 5. 5. Výsledek ze součtu součinů vydělte součtem vah.

Vzorec pro výpočet váženého průměru známek

Vážený průměr známek = (známka1 * váha1 + známka2 * váha2 + ... + známkaN * váhaN) / (váha1 + váha2 + ... + váhaN). Kde známka1, známka2 až známkaN jsou jednotlivé známky, váha1, váha2 až váhaN jsou odpovídající váhy a N je počet známek a vah. Pomocí tohoto vzorce můžete vypočítat vážený průměr známek, který bere v úvahu váhy jednotlivých známek.

Výpočet aritmetického průměru

Jak vypočítat průměr?

Pro výpočet aritmetického průměru se sčítají všechny hodnoty a výsledek se dělí počtem hodnot. Následující postup ukazuje, jak vypočítat aritmetický průměr:

 1. 1. Sečtěte hodnoty všech známek.
 2. 2. Určete počet známek.
 3. 3. Výsledek ze sčítání hodnot vydělte počtem známek.

Vzorec pro výpočet aritmetického průměru známek

Průměr známek = (známka1 + známka2 + známka3 + ... + známkaN) / N. Kde známka1, známka2, známka3 až známkaN jsou jednotlivé známky a N je počet známek.

Výpočet průměru z vysvědčení

Jak vypočítat průměr známek z vysvědčení?

Některé vysoké školy přijímají studenty na základě průměrných známek uvedených na vysvědčení ze středního vzdělávání. Zjistěte si, ze kterých známek z vysvědčení se na vybranou vysokou školu počítá průměr. Každá instituce může mít specifická kritéria. Pro efektivní a rychlý výpočet můžete využít naší online kalkulačku průměru. Stačí vložit známky do sloupce Známka a sloupec Váha ponechat nevyplněný. Je důležité poznamenat, že známka z chování se do průměrného hodnocení obvykle nezahrnuje.

 1. 1. Sečtěte hodnoty všech známek.
 2. 2. Určete počet známek.
 3. 3. Výsledek ze sčítání hodnot známek vydělte počtem známek.
Odborný pohled

Co nám o váženém průměru řekne Wikipedie?

Vážený průměr zobecňuje aritmetický průměr a poskytuje charakteristiku statistického souboru v případě, že hodnoty v tomto souboru mají různou důležitost, různou váhu. Používá se zejména při počítání celkového aritmetického průměru souboru složeného z více podsouborů. K výpočtu váženého průměru potřebujeme jednak hodnoty, jejichž průměr chceme spočítat, a zároveň jejich váhy.

Pokračovat ve čtení o váženém průměru na Wikipedii →

Červený diplom

Jaký průměr potřebuji na červený diplom?

Červený diplom je čestný titul udělovaný na některých univerzitách a vysokých školách v České republice za vynikající akademické výsledky během studia. Pro získání červeného diplomu je obvykle zapotřebí dosáhnout výborných až vynikajících hodnocení a udržovat vysoký průměr známek po celou dobu studia. Kritéria se mohou lišit mezi různými školami a fakultami, ale většinou je potřeba dosáhnout váženého průměru průměrných známek kolem 1,0 až 1,2. Červený diplom je oceněním za mimořádnou akademickou práci a je symbolem prestiže a úspěchu ve vzdělávání v České republice. V České republice jsou různé univerzity a vysoké školy s různými kritérii pro udělení červeného diplomu.

Průměr známek ve světě

Doporučte průměr známek svým kamarádům v zahraničí

Naši aplikaci Průměr známek můžete využít v několika zemích. Pokud máte přátele v zahraničí, kteří by ocenili naši aplikaci, doporučte jim ji. Takto si budou moci vypočítat vážený nebo aritmetický průměr kdykoliv potřebují.

Vlajka Slovenské republiky
Vypočítej si průměr známek na Slovensku
Vlajka Polska
Vypočítej si průměr známek v Polsku