Průměr známek

Pro výpočet váženého průměru zadejte prosím známky do tabulky.

ZnámkaVáha
Známky
Váhy

Nenamáhejte se zbytečně! Zkorigujte si i vy vysvědčení podle vašich představ, jednoduchým přidáním známky - co by kdyby.

Návod k použití (mód jednotlivých známek)

 1. Zadejte známku a poté do vedlejšího políčka její váhu.
 2. Klikněte na tlačítko PŘIDAT DALŠÍ ZNÁMKU.
 3. Body 1. a 2. opakujte dokud tam nebudete mít všechny známky.
 4. Klikněte na tlačítko VYPOČÍTAT
 5. Není-li váha uvedena, napište všude stejnou (třeba 1).

Návod k použití (Mód bakaláři)

 1. Otevřete si bakaláře, zobrazte si detaily u známek

  průměr známek

 2. Zkopírujte 1. řádek se známkami do 1. řádku naší aplikace

  bakaláři

 3. 2. řádek v bakalářích budou váhy - ty taky zkopírujte, tentokrát však do 2. řádku
 4. Známky i váhy musí být odděleny mezerou
 5. Není-li váha uvedena, napište všude stejnou - třeba 1
 6. Klikněte na vypočítat
 7. Tip: Místo desetinné čárky pište tečku
 8. Tip: Znaménko mínus (1-, 2-) není třeba nahrazovat za číslo s desetinným místem

A co nám na to poví Wikipedie?

Vážený průměr zobecňuje aritmetický průměr a poskytuje charakteristiku statistického souboru v případě, že hodnoty v tomto souboru mají různou důležitost, různou váhu. Používá se zejména při počítání celkového aritmetického průměru souboru složeného z více podsouborů. Pro výpočet váženého průměru potřebujeme jednak hodnoty, jejichž průměr chceme spočítat, a zároveň jejich váhy. Zjistit více.

Jak vypočítat vážený průměr

Na internetu najdete spousty složitých návodů, jak vážený průměr spočítat... My jsme tady ale od toho, abychom vám ukázali jednodušší řešení! Postup je jednoduchý! Každou známku vynásobte její vahou, poté je sečtěte a následně vydělte součtem vah.